príroda

Kurzy: Letné kurzy

Cvičenie na lúke

Týždenný letný kurz jogy SPJ "Jóga - sila pre život " 1,  2.

Návod: súbor uložte na počítač, vytlačte ho, vyplňte ho a pošlite na adresu SPJ, Kováčska 16, 04001 Košice ( spjke@netkosice.sk, zsemsey@netkosice.sk), alebo vyplňte prihlášku v .doc formáte cez nižšie uvedený link.

Termín: 3.8.-9.8.2020

Prihláška v ".doc" formáte na vyplnenie. Po otvorení, prosíme, vyberte si ju príkazom Ctrl+A a príkazom Ctrl+V ju skopírujte na svoj počítač do prázdneho Word súboru. Alternatívne, kliknite pravým tlačítkom myši na prihláške, a zvoľte si "uložit cíl jako" alebo "vytisknout cíl".

Registration Form Flag GB

 Prihlášky na letný kurz 2020 su priložené.


Týždenný letný kurz jogy Žďárec u Skutče (ČR)

Termín: 25.7.- 31.7. 2020

Naši učitelia zabezpečujú aj kurzy na Žďárci u Skutče (ČR). Je to výborný kurz pre oduševnených. Dá sa aj stanovať.

Prihláška na Žďárec u Skutče (ČR) Informácie: Jana Šancová,   jsancova@ensomail.cz


Týždenný letný kurz jogy v maďarskom jazyku

Magyar nyelvü nyári jógatábor "Jóga az élet ereje".

Termín: 3.7.-9.7.2021

Pre maďarsky hovoriacich, SPJ poriada letný kurz v maďarskom jazyku. Lektori: G.M. Timčák, H. Klobušníková, Z. Semsey, I. Sedláček.

Prihláška na letný kurz v maďarskom jazyku v Košickej Belej; A magyar jellap a kovetkező web oldalon található: http://www.jogatabor.com