Učebné a tematické texty;  tréningové pomôcky

Objednávky pošlite na zsemsey@netkosice.sk

Timčák G.M. : Joga 1; 6. doplnené a prepracované vydanie 2020, SPJ Košice.

Kniha Joga 1Osvedčené návody na začiatočnícke cvičenia a na naše kurzy jogy pre začiatočníkov. Materiál obsahuje základné cvičenia jogy, včítane makarásan, šatkariem, pranajamy, jám a nijám. Pre zlepšenie životosprávy text obsahuje aj recepty pre jednoduché a správne stravovanie. Knižka je bohato ilustrovaná kresbami a fotografiami. Obsahuje látku na približne 2 roky cvičenia. Materiál bol preložený do viacerých jazykov. Je prvým dielom zo päťdielnej série príručiek.

Cena 20.00€ plus poštovné a balné.

 

Timčák G.M. : Joga 2; 3. doplnené a prepracované vydanie 2021, SPJ Košice

V joge pokrok sa nemeria pretekárskymi výsledkami či púhou dĺžkou praxe, ale stupňom optimalizácie fyzickej a psychickej časti osobnosti. Ale pre cvičenca je „pretekom“ jeho vlastný život. „Súťaží“ sám so sebou, so svojim okolím, premáha seba a víťazí nad sebou čím je potom schopný dosahovať aj „víťazstva“ nad úlohami prichádzajúcimi od svojho okolia (teda výzvami ktoré odtiaľ prichádzajú); premieňa svoje neoptimálne zvyky, režimy práce, či reakcie fyzickej či psychickej časti organizmu, až kým nedosiahne svoje životné maximum. Tento program je zostavený pre tých, ktorí úspešne absolvovali kurz začiatočníkov (Joga I.), t.j. si navykli na denné cvičenie a spoznali na sebe aspoň niektoré pozitívne výsledky jogy, ktoré ich budú motivovať k zvládnutiu ďalších prvkov.

Cena 15.00€ plus poštovné a balné

 

 Timčák G.M. : Joga 3; 3. doplnené a prepracované vydanie 2021, SPJ Košice

Ásany, krije aj pránájáma sú „lieky“. Za lieky môžeme považovať aj mentálne cvičenia. Sú to lieky preventívne aj kuratívne. Intenzívnejšie cvičenia jogy môžu však vyniesť na povrch aj niektoré vnútorné prekážky a vtedy je potrebné postup tréningu spomaliť: cvičiť iba toľko a také cvičenia, ktoré symptómy nezintenzívňujú, ale naopak dajú priestor pre uzdravovacie procesy. Krije spevnia našu konštitúciu dostatočne k tomu, aby sme nejaký ten problém zniesli a mentálne cvičenia  nám umožnia zmiernenie stresov, ako aj spoznanie, či naše zdravotné problémy nepramenia z nejakého problému našej osobnosti. Popísané cvičenia spolu so správnou životosprávou spôsobia, že o nejaký čas sa naše neduhy s nami rozlúčia.

Cena 15.00€ plus poštovné a balné.

 

Timčák G.M. : Joga 4; 3. doplnené a prepracované vydanie 2021, SPJ Košice

Aj keď v súčasnosti sú ásany ešte stále najpopulárnejšie zložky jogy a do nich sa premieta aj veľa ďalších aspektov jogového tréningu (regulácia dychu, skľudnenie mysle, stimulácia reflexných bodov a zón atď.), predsa, ásany predstavujú iba malú časť jogového tréningu. V tomto zväzku jogových príručiek sú uvedené početné cvičenia, ktoré umocňujú účinky ásan, napríklad použitie meridiánov a reflexných bodov v jogovom tréningu. Je to relatívne nová téma, ktorá môže účinne pomôcť praktikantom jogy spoznať svoj energetický systém a vyvážiť energetické aj osobnostné nevyváženosti. Moderný spôsob života negatívne pôsobí na rovnováhu telesnej aj psychickej zložky človeka. Narušenie tejto rovnováhy sa odrazí aj na funkcii reflexných dráh – meridiánov (aj nádí indickej tradície). Spoznanie oslabených, či priaktívnych zložiek a následnú normalizáciu činnosti meridiánov je predpokladom pre pozitívne ovplyvňovanie činnosti dôležitých plexusov reflexných dráh.

Cena 20.00€ plus poštovné a balné.

 

Timčák G.M. : Joga 5; 1. vydanie 2022, SPJ Košice

Joga je náuka, ktorá tisícročia pomáhala ľuďom spoznávať svoje vonkajšie a vnútorné možnosti rozvoja a takto pomáhala aj v objavení snáď najväčšieho tajomstva – ako sa vnoriť do toho, čo nazývame vedomie a to bez toho, aby sme to vnímali cez triádu poznávajúci – poznávanie – poznávané.

Pôvodná joga má nesmiernu šírku aj hĺbku, ktorú vieme objavovať iba praxou.  JOGA V. podáva prehľad jogového pohľadu na človeka a súčastí jeho systému a zároveň popisuje vybrané nástroje na optimalizáciu ich  činnosti. Ako hlavné nástroje tu používame okrem ásan a pranajam najmä savita jogové postupy ako granthi sadhana, tattva šuddhi či  Šrí čakra sádhanu. Šrí čakra sádhana je účinný nástroj na rozvoj osobnosti, ktorý jedinečným spôsobom prispieva k spoznávaniu a integrácii osobnosti človeka. Príručka sa venuje aj cvičeniam, ktoré sa užívajú  vibračné vzorce (mantry) a s  energetickými a informačnými systémami (tattvy, prány, čakry, kóše), ktoré podľa jogy tvoria človeka. Niektoré techniky, ktoré príručka popisuje je najlepšie na začiatku zvládavať na kurzoch (pozri www.spj.saj.sk; www.savitayoga.com; www.savita.saj.sk).

Je to teda príručka pre tých, ktorí jogu už cvičia dlhšie, prešli cvičeniami JOGA I.-IV., resp. pre tých, ktorých zaujímajú intenzívnejšie tréningy jogy.

Cena 20.00€ plus poštovné a balné.

Taoistická jóga (preklad G.M. Timčák) je čistočným prekladom rovnomennej knižky Lu Kuan Yü-a. Je veľmi účinný systém cvičenia pre obnovenie vitality.

 tao

Cena je 6€

Timčák G.M. (transl.): Starí majstri jogy o pravde a poznaní, Šport Bratislava

Kniha O pravde a poznaníKomentovaný a ilustrovaný preklad Górakša šátakam, Aparókšanubhúti a Sarvópanišady. Górakša šátakam je preklad tohto cenného hathajogového diela do slovenčiny. Aparókšanubhúti od Ádi Šankaračarju, zakladateľa filozofie advaita vedanty obsahuje jeho názor na podstatu jogových cvičení z pohľadu advaita vedanty. Sarvópanišad je upanišada, ktorá pojednáva o jogovom modeli človeka v širšom slova zmysle, o podstate Bytia a Skutočnosti. Sprístupnením týchto diel v slovenčine sa záujemca o jogu dostane k informáciám priamo z prameňa. Publikácia je určená pre hĺbavým záujemcov a cvičencov jogy.

Cena: 3€ plus poštovné a balné.
 

Kolektív: Krija joga SPJ Košice

Kniha Krija jogaStručný a ilustrovaný návod na základné cvičenia mentálnych krijí podľa starých jogových textov a Bihar School of Yoga. Je to súbor cvičení, ktoré pripravuje energetický systém človeka a jeho myseľ na náročnejšie meditačné techniky.

Cena: 3.50€ plus poštovné a balné.

 


 

 

Timčák G.M.: Šatkarmy, SPJ Košice

Kniha očistné techniky ŠatkarmyStručná príručka šatkariem - prípravných cvičení hathajógy. Tieto cvičenia slúžia na prečistenie organizmu a jeho detoxikáciu. ako aj prečistenie energetického systému človeka. Šatkarmy pôsobia kladne na rad telesných aj mentálnych funkcií. Príručka nás učí základným typom očistných techník. Príručka je doplnená o preklad klasického hathajogového textu Šatkarmasangrahah.

Cena: 4.50€ plus poštovné a balné.

 

 

 

Timčák G.M.: Bholeovský model prány a pránájámy, SPJ Košice; piate aktualizované vydanie

Brižúra Bholeovský model prány a pránájámyZákladné tézy k bholeovskému ponímaniu prány a pranajamy. Vychádza z kurzových materiálov Dr. Bholeho seminárov. Publikácia uvádza aj materiály nových pohľadov Dr. Bholeho na tréning pránájámy. Materiál je vhodný na učenie sa pránájámy. Je to tretia prepracovaná verzia. Dr. M.V. Bhole je významnou postavou moderného výskumu klasickej jogy. Od začiatkov 70-ich rokov minulého storočia mal formujúci vplyv na vývoj chápania jogy nielen v Českej aj Slovenskej republike ale aj vo svete.

Cena: 3.50€ plus poštovné a balné.

 

Timčák G.M., Dugáček D., Polášek M.: Ásány - telesné polohy jogy, SAJ Bratislava

obal asanyAktualizovaná učebnica cvičenia ásán pre náročnejších cvičencov a učiteľov jogy. Knižka podáva históriu vývoja jogy, uvádza jednotlivé dominantné školy jogy a porovnáva niektoré rozdiely v interpretácii ásán. Dáva rady pre zostavenie tréningového systému. Zohľadňuje komplexné účinky ásán (včítane reflexných účinkov). Niektoré ásány v knižke sú na Slovensku popisované prvý krát.

Cena: 15€ plus poštovné a balné.

 

 Timcsák G.M.: Jóga I. (v maďarčine). Je aktualizovanou verziou  učebnej pomôcky základného ročného kurzu jogy. Obsahuje základné cvičenia jogy, včítane makarásan, šatkariem

joga 1 h

, pranajamy, jám a nijám. Pre zlepšenie životosprávy text obsahuje aj recepty pre jednoduché a správne stravovanie. Knižka je bohato ilustrovaná kresbami a fotografiami. Obsahuje látku na približne 2 roky cvičenia. 

A tankönyv a jóga alapjait mutatja be, mindazzal amit az alapozásnál jó követni. A könyv most aktualizált kiadásban jelent meg.

Cena: 20.00€ plus poštovné a balné.

 

 

Timcsák G.M. : Jóga II. (v maďarčine). Príručka  vedie k pochopeniu podstaty cvičenia jogy a pom

Joga2áha pri optimalizácii fyzickej a psychickej časti osobnosti. Pre cvičenca je „pretekom“ jeho vlastný život. „Súťaží“ sám so sebou, so svojim okolím, premáha seba a víťazí nad sebou čím je potom schopný dosahovať aj „víťazstva“ nad úlohami prichádzajúcimi od svojho okolia (teda výzvami ktoré odtiaľ prichádzajú); premieňa svoje neoptimálne zvyky, režimy práce, či reakcie fyzickej či psychickej časti organizmu, až kým nedosiahne svoje životné maximum. Tento program je zostavený pre tých, ktorí úspešne absolvovali kurz začiatočníkov (Joga I.), t.j. si navykli na denné cvičenie a spoznali na sebe aspoň niektoré pozitívne výsledky jogy, ktoré ich budú motivovať k zvládnutiu ďalších prvkov.

A könyv a Jóga I. folytatása, ahol egyrészt a jóga további gyakorlat csoportjait mutatja be, másrészt az ember energetikai szerkezetét is ismerteti, valamint ismerteti azokat az eljárásokat is, amelyek ezeket optimalizálni hivatottak.

Cena: 15.00€ plus poštovné a balné.

Timčák G.M. (Prekl..): Gheranda Sanhitá Formát, Bratislava

Kniha Gheranda sanhitáSvetoznáma klasická hathajógová publikácia v ilustrovanom a komentovanom preklade. Gheranda sanhitá je rozprava o jóge, ktorá sa pripisuje ršimu Gherandovi. Autor túto jógu nazýva ghatasthajógou, ktorá svoj cieľ dosahuje tréningom celého tela a mysle. Dnes sú dostupné početné publikácie o jóge, ale pôvodné zdroje klasickej jógy sa na pultoch kníhkupectiev objavujú zriedkavo. Preto je vhodné, aby sa záujemcovia o jógu mohli oboznámiť s týmto zaujímavým, tradičným hathajógovým textom, ktorý čitateľa vedie od šatkariem — očistných procedúr (opisuje ich 21) cez ásany (uvádza ich 32), mudry (25), pratjáháru (5), pránájamu (10), dhjánu (3) až po vrchol jógového tréningu — samádhi (z ktorých uvádza 6 typov). Tento text môže byť novou inšpiráciou na praktické použitie múdrosti starých majstrov jógy.

Cena: 10€ plus poštovné a balné.
 

Dojčár Martin: Mystická kontemplácia, Iris, Bratislava

Kniha Gheranda sanhitáAutor je teológ. Vybral si veľmi zaujímavú tému - preskúmať podobnosti v mystike diela Oblak nevedenia (The could of unknowing) od neznámeho autora zo XIV. storočia a átma vičáry Sri Rámana Maharšiho, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov džňána jogy XX. storočia. Dielo podáva jednak pohľad na mystiku ako takú a porovnáva podobnosti vybraných dvoch systémov. Je to veľmi zaujímavé a poučné čítanie, kde autor čitateľa prevádza cez základy tajov mystického prístupu k najhlbším otázkam života.

Cena: 8€ plus poštovné a balné.

 Vyhľadávaná pomôcka pri zvládavaní ásan: visutá univerzálna jogová kolíska SWING.

Závesná pomôcka SWINGPomáha pri zvládavaní aj veľmi ťažkých polôh bez nevhodného napätia a stresu. Nenásilne pomáha v organickom zintenzívnení tréningu. Vhodné aj pre meditačné polohy. Umožňuje cvičenie "vo vzduchu" a zároveň poskytuje stabilitu. Dnes sa to volá aero joga.

Cena 135 €             Video SWINGVideo (MPG, 8 MB)  

 

 Meditačno-relaxačné podušky "3 v 1" a ďalšie podložky k sedeniu

  Vynikajúce pomôcky pre cvičenie pranajamy a meditácie, a v prípade   modelu "3 v 1" je poduška modulárna a umožňuje optimalizovať polohu aj v relaxácii.

Cena 15 až 42€ podľa modelu.

 

Néti lóta - pomôcka pre hygienu a stimuláciu reflexogénnych  zón v nose.

  Néti lóta je nádobka, pomocou ktorej  je možné si jemným výplachom  vlažnou, mierne slanou vodou udržiavať nosné sliznice ako aj reflexogénne zóny v nich v dobrom stave.

  Cena:13€; 


Danda néti - pomôcka pre dotykovú stimuláciu reflexogénnych zón v nose.

Danda zlatáDandy sú z potravinárskej nerezovej ocele, v postriebrené, v pozlátené ako aj v plnokovovom striebornom a zlatom vyhotovení.

Cena: nerez: 3.60-8€, postriebrené 14.50-16.50€, pozlátené 14.50-16.50€ .

Odpružené nerezové dandy o  Ø3mm a Ø4mm s riadeným tlakom na dotykovú oblasť 26€. Zamedzuje neželateľne vysokému tlaku na zónu ákáša tattvy. .

Dostupnými sa stali aj vysoko účinné a krásne dandy o priemere 3mm a 4mm z lešteného kovového striebra s rukoväťou z lešteného potravinárskeho Nerezu, spolu s cestovnou krabičkou a špeciálnou utierkou na čistenie dandy.

Cena tejto pomôcky k néti a Swara jogu pre najnáročnejších, resp. pre tých, u ktorých je potrebná zvýšená energetická účinnosť, je pri plnom striebre Ø3mm 82€ a pri Ø4mm 105€.
 

Danda neti, ktoré sú rezonančne ladené na 5 prvkov pre použitie pri cvičení Swara jogy.

Danda ladená, sadaDlho očakávaná novinka: Rezonátory sú špeciálne vybraté minerály vo vnútri dandy. Umožňujú harmonizáciu tattvických reflexných zón v nose.

Cena 33€ za 1 tyčku. Celá sada s púzdrom 171€.

 

 

Pre ďalšie publikácie a CD: pozri http://www.saj.sk/casopis/hudobniny.htm; alebo http://www.saj.sk/casopis/hudobniny.htm.  CD vhodné pre rôzne aspekty jogového tréningu nájdete aj na. www.savitamusic.com

Logo Slovenskej asociácie jogy  logo European Union of Yoga

Web design: Róbert Klik, Peter Bober
Powered by CMSimple_XH
Valid (X)html | css
Login