príroda

Prednášky

Zoom záznam prednášky "Prana, koshas, tattva and consciousness" prednesenu v ramci  EUY spirituality programme G.M. Timčákom dňa 24.3.2024 je dostupný cez link vyššie.

Prednáška:" Prána, kóša, tattva a vedomie" Čo by sme mali vedieť o sebe pri jogovom tréningu.

Prednáša: G.M. Timčák

Dátum: 19.3.2024, Kováčska 16, Košice

Čas: 19.10

Prednáška: "Vzťah medzi pránou a vedomím

 Prednáša: M. Dojčár 

Doc. Dr. Martin Dojčár, PhD., pôsobí ako docent v odbore religionistika na Trnavskej univerzite a šéfredaktor vedeckého časopisu Spirituality Studies a vedúci Centra modernej spirituality. Jeho špecializáciou je komparatívny výskum jogy a mystiky. Praxi integrálnej jogy sa systematicky venuje cez tri desaťročia.

na Kováčskej  16, Košice;

Dátum: jar 2024

 Čas 19.15-21h


 
Prednáška/seminár:  

Zoom prednáška: Prana, tattwa and consciousness (G.M. Timčák) 24.3.2024 o 17h ( Prana, pranamaya, kosha and consciousness – Geza M. Timcak – European Union of Yoga (europeanyoga.org)

Zoom prednáška: Talas, their impact on our life and the remedies (G.M. Timčák) v rámci programu spirituality Európskej únie jógy. 

 "Application of mantras in yoga" bola prednesená v prámci osláv 50. výročia existencie Európskej únie jogy dostupná kliknutím na link.

 

Meditácia a dynamika Indického tanca

Workshop o Indickom tanci a dynamickej meditácii

Dr. Prakriti Bhashkar (India)

 na Kováčskej  28

Dátum: 8.5.2023

 Čas 9.30-17

Vstupné 15-35€ podľa dĺžky seminára

Abstrakt: 

Indický tanec nie je len koordinovaný pohyb naučených vzoprcov  ale aj sústredenosť a inšpirácia. Vedie k dynamickej dhjáne. Prakriti je medzinárodne renomovaná tanečnica a učiteľka viacerých štýlov indického tanca. Prezentácia bude spojená s ukážkami štýlov ako aj s výkladom na nadväzujúce aspekty jogy.

 

Prednáška:

Miesto: Košice, Kováčska 16

Dátum:2021

 Čas 19.10

 Vstupné dobrovoľné

 

 


Báseň na dnešok

Bolesť poznania

Je to bolestivé poznanie Pane
           že za pomoc dávam Ti toto sklamanie.
Tak naliehavo k Tebe vkročí
           a hľadí na mňa z Tvojich očí.
Nechcela som aby sa to stalo
           a pritom si chcel tak veľmi málo.
Aspoň krátku chvíľu v prúde času,
           Tvoje Meno v nebeskom telefóne rozpoznať z môjho hlasu.
Na miesto toho, výčitka na mňa svoje zuby cerí,
           to ona vložila tento lístok do rámu Tvojich dverí.
A jemný hlas vo mne zas znova,
           je schopný povedať opäť tie isté slová..
Odpusť Pane za všetky tie príkoria

.                                                                  (Heklahanji)