príroda

Prednášky

Prednáška: „Tály - ríše podsvetia a ich dopad na náš život

 Ako spoznať kedy na nás pôsobí vplyv tál a aké jogové cesty sú možné na ich neutralizáciu a teda ako sa uchrániť pred osobným úpadom..

Prednáša: G.M. Timčák

na Kováčskej  16

Dátum: 15.3.2023

 Čas 19.15-21


 
Prednáška/seminár:  

 Prednáška "Application of mantras in yoga" bola prednesená v prámci osláv 50. výročia existencie Európskej únie jogy dostupná kliknutím na link.

 

Meditácia a dynamika Indického tanca

Workshop o Indickom tanci a dynamickej meditácii

Dr. Prakriti Bhashkar (India)

 na Kováčskej  28

Dátum: 8.5.2023

 Čas 9.30-17

Vstupné 15-35€ podľa dĺžky seminára

Abstrakt: 

Indický tanec nie je len koordinovaný pohyb naučených vzoprcov  ale aj sústredenosť a inšpirácia. Vedie k dynamickej dhjáne. Prakriti je medzinárodne renomovaná tanečnica a učiteľka viacerých štýlov indického tanca. Prezentácia bude spojená s ukážkami štýlov ako aj s výkladom na nadväzujúce aspekty jogy.

 

Prednáška:

Miesto: Košice, Kováčska 16

Dátum:2021

 Čas 19.10

 Vstupné dobrovoľné

 

 


Báseň na dnešok

Bolesť poznania

Je to bolestivé poznanie Pane
           že za pomoc dávam Ti toto sklamanie.
Tak naliehavo k Tebe vkročí
           a hľadí na mňa z Tvojich očí.
Nechcela som aby sa to stalo
           a pritom si chcel tak veľmi málo.
Aspoň krátku chvíľu v prúde času,
           Tvoje Meno v nebeskom telefóne rozpoznať z môjho hlasu.
Na miesto toho, výčitka na mňa svoje zuby cerí,
           to ona vložila tento lístok do rámu Tvojich dverí.
A jemný hlas vo mne zas znova,
           je schopný povedať opäť tie isté slová..
Odpusť Pane za všetky tie príkoria

.                                                                  (Heklahanji)