príroda

Plán aktivít Spoločnosti priateľov jogy, ponuka kníh, CD a ďalších pomôcok

Pre plán aktivít SPJ kliknite sem.

Verejné prednášky na témy súvisiace s jogou: Prána a vedomie (M. Dojčár) október .2023; Mantry v meditácii (G.M. Timčák); Cesta na Kailash (Mišík Peter). 

Projekt: „Application of Yoga in managing pre- and post-Covid problems”, pokračuje aj v r. 2023. Info: spjke@netkosice.sk

 Najbližší zápis na celoročný kurz: 9., 16., 23., 29.9.2023 od 16.-18h na Kováčskej 16.  Zápis na špecializované kurzy: Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom formulárov na našom webe www.spj.saj.sk. Zápis na špecializované kurzy (pranajama,  meditačný, relaxačný,  manažment stresu ...) je priebežný.  V októbri 2023 bude znovu otvorený kurz  meditácie.

 

Dni jogy SAJ a SPJ v Bratislave a Košiciach 2024 – spoločná meditácia 21.6.2025 -jogová akcia v rámci Medzinárodného dňa jogy. Je to zároveň akcia na predĺženie kvalifikácie učiteľa jogy SAJ. Je to kurz vhodný  aj pre tých, ktorí s jogou začínajú.

 

 Weekendové kurzy holotrópneho a transformačného dýchania: holotrópne dýchanie v teplej vode.  Holotrópne dýchanie uskutočníme v r. 2024 - pozri "kurzy". Info: spjke@netkosice.sk;

 

Kurz relaxácie – mesačný kurz relaxácie ak to bude epidemiologicky možné, začne asi v 4 . kvartáli 2025

Kurz meditácie – začne v stredy v októbri 20234 o 19h na Kováčskej 16. Použite všeobecnú prihlášku na kurzy SPJ.

 

Predĺžené weekendové kurzy jogy: predvianočná intenzívna joga  29.11.-3. 12. 2023, Morávka, penzión u Přehrady ČR (lektori: Timčák, Čulková); olga.palatova@seznam.cz

 

Kurzy     Savita     jogy:      Praha -  2.-3.11. 2024; (svitak.karin@gmail.com). Košice: 6.-8.12.2024  (spjke@netkosice.sk). 

 

Letné SK kurzy jogy: júl 2024 Košická Belá, lektori: G.Timčák, P.Mišík, I.Sedláček, Z.Semsey, P.Sedláček  + lektori pre deti: Z. Pirická, V. Tarnociová, Z. Sitárová (5-11r). Miesto: Košická Belá, hotel DAM, (pozri aj www.hoteldam.sk).

Kurz v maďarskom jazyku (magyar kurzus): júl.2025; www.jogatabor.com; lektori G.Timčák, Z.Semsey, H. Klobušníková, hudba: I.Sedláček, P. Sedláček.

 

Zahraničné kurzy jogy júl 2024 Lokalita Žďárec u Skutče, ČR (lektori: G.M.Timčák, Z. Semsey, M. Varholik,  konzultant: K. Svitáková),

Prihlášky: Jana Šancová, jsancova@ensomail.cz

 

51. Kongres Európskej únie jogy v Zinali (CH), téma: „Prána“; 19.-24. aug. 2024. Programy budú ohlásené na EUY webe a budú o weekendoch. Informácie na: http://www.euycongress.org/ resp. https://www.europeanyoga.org/euyws/events/50yearseuy/   Ak máte záujem o účasť v r. 2023, prosím napíšte na timcak.gejza@atk.sk čo najskôr.

 

Moduly SAJ+SPJ kurzu učiteľov jogy SAJ: Pozrite www.saj.sk. EUY modul kurzu pre inštruktorov 3. triedy sa skončil v r. 2022. V prípade záujmu ma kurz 1. či.2. alebo 3. triedy, prosím pošlite prihlášky (www.saj.sk). Nový beh 2.tr. konvcil v máji 2023.  Kurz tretej triedy začal v januári 2024.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2024 2% svojej dane, ktorú odviedli štátu za r. 2023, venujú nám. Pomôže nám to pri  začatej rekonštrukcii cvičebných priestorov –rekonštrukcia skladu, obnova vonkajšej a vnútornej steny a fasády domu + tepelná izolácia stien, publikačná činnosť ako aj zlepšenie služieb poskytovaných našim učiteľom a zlepšenie služieb vám všetkým. Naši sponzori získavajú možnosť až 25% zliav na našich podujatiach.

 

Na akcie sa môžete prihlásiť písomne na adresu : SPJ, Kováčska 16, 040 01 Košice, alebo na e-mail: spjke@netkosice.sk alebo na telefónnom čísle: 0905 489 363

Na www.spj.saj.sk nájdete novinky a program našich aktivít, pozvánky, prihlášky na akcie, ukážky kníh, zaujímavý občasník Joga pre každého“.

 

Záväzná prihláška na aktivity - zašlite vždy prosím čo najskôr, na vyššie uvedenú adresu

Na celoročné kurzy a letný kurz je prihláška na www.spj.saj.sk

 

Prihláška na aktivity SPJ1

Akcia:

 

Meno

 

Priezvisko

 

Dátum narodenia

 

Adresa

 

Zamestnanie

 

 

 

e-mail:

 

Tel.:

 

Koľko rokov cvičíte jogu, kde

 

Ak máte záujem prihlásiť deti, vyplňte prosím aj túto časť:

Meno dieťaťa 1:

Dátum narod.:

Meno dieťaťa 2:

Dátum narod.:

Dátum, podpis

 

1 Vyplňte len údaje relevantné pre dané podujatie

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v SPJ Košice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť použité pre evidenčné účely a pre databázu členov SPJ v zmysle Zák. 122/2013 Zb. ako aj 18/2018. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §17, cit. Zák. je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Ochrana osobných údajov v SPJ je v súlade s najnovšou legislatívou o GDPR.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Objednávka tréningových pomôcok - pozri "Plán aktivít SPJ"