príroda

Podporte nás, 2%

 

Michelangelo dotyk rúk 

 Potrebujeme Vašu pomoc
aby my sme mohli pomáhať.

Venujte 2% z Vašej dane na službu ľuďom cez jogu

Aj toho roku prosíme priaznivcov jogy a našich aktivít o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane pre rozvojový program SPJ. Naša organizácia je naďalej oprávnené 2% príspevky prijímať. Všetkým, ktorí Ste tak urobili, ďakujeme.

Za minulé obdobie boli 2% použité na pokrytie časti nákladov na prevádzku SPJ. 

Dve percentá toho roku chceme použiť na nasledujúce projekty:

  1. Pokračovnie vo vydávaní jogovej literatúry. Máme pripravené publikácie Joga 3H, 6, "Makrobiotika a joga", ďalej práce Rámana Maharišiho a ďalšej jogovej literatúry. Pripravujeme na vydanie aktualizované príručky pre kurzy učiteľov jogy SAJ, aby lektorský tím SAJ a SPJ ďalej vedel vychovávať vysoko kvalifikovaných inštruktorov jogy.


POMÔŽTE zvýšiť kultúrnosť prostredia SPJ a ZACHOVAŤ kultúrnu pamiatku!

V prítomnosti je fasáda už sčasti obnovená.  Cena obnovy vchodových častí budovy je asi      20 000€. Vaše 2% umožnia presmerovať vnútorné zdroje SPJ určené na prevádzku na rekonštrukčné práce.

Pomôžte nám získať prostriedky na vydenie nových učebných textov jogy uvedených vyššie. Podporte dobrú vec aj sponzorstvom.  Vedenie SPJ a  Inštruktori v SPJ pracujú pre vás z lásky k joge.

Všetky naše aktivity slúžia pre Vaše telesné a psychické zdravie ako aj pre zvýšenie osobnej integrity. Tým dopomôcť k vyššej kvalite života.

AKO NA TO?

Kliknite na nižšie uvedené linky pre potrebné informáciea tlačivá (2 hyperlinky obsahujú potrebné informácie a tlačivá). Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a Potvrdenie o zaplatení dane je potrebné vytlačiť na osobitný papier nie obojstrane. Obojstranne podané tlačivá nebudú akceptované Daňovým úradom: