príroda

Zinal 2023

Toho roku sa početná skupina cvičiteľov aj cvičencov SPJ a SAJ zúčastnila 50. kongresu EUY v Zinali. Toto je pohľad, ktorý nás vítal každý deň.

 

 

India 2023

candra badni

Aj v roku 2023 skupina našich členov sa 

zúčastnila exkurzie do Indie, kde podstúpila tréning v SRSG ášrame a navštívila aj chrám na hore Čandra Badni, odkiaľ je nádherný výhľad na Himáláje.

 

 

 

Košická Belá 2014

Letné kurzy v Košicekej Belej sa uskutočňujú v 2 turnusoch a aj toho roku boli veľmi pekné. Prvý turnus sa vedie v maďarskom jazyku a druhý v slovenskom. V prípade potreby sme cvičili aj v tomto stane. 

 

 

Cvičenie na lúke

Košická Belá 2013

Pekné leto podporilo dobrú atmosféru na týždennom letnom kurze jogy.

 

 

 

Cvičenie na lúke

Zábavný program

Košická Belá 2012 (1, 2)

Letný kurz jogy  - týždeň intenzívneho cvičenia v prírode a na záver "Silvestrovský" program a zábava.

  

Cvičenie na lúke

Košická Belá 2011

Letné kurzy jogy predstavujú najintenzívnejší tréning, ktorý máme k dispozícii. Od rána do večera sa striedajú rôzne tréningy a témy. Letný kurz mal ešte jedno špecifikum - bol obohatený o výučbu v rámci programu SPAT (Stress Prevention Activity Training). Nasledujúce obrázky hovoria o praktickom tréningu jogy a zároveň protistresovej prevencii.

  

Kurz sanskrt, mantrySanskrt, mantry a védická psychológia

Víkendový kurz sanskrtu, mantier a védickej psychológie viedla Dr. Anuradha Choudry.

PhD. v oblasti sanskrtu a védickej psychológie získala na univerzite v Podicherry. Kurz umožnil účastnikom precítiť účinok zvuku na psychický stav a odkryť tak tajomstvo jazyka a mantier ako aj ich využitie pre vnútorný rast.