príroda

Slovenská asociácia jogy

Slovenská asociácia jogySAJ je profesionálnym združením jogových organizácií.

Joga vyučovaná v rámci SAJ je systém psychofyzického tréningu, ktoré vedú k holistickému zdraviu a k duševnému rozvoju. SAJ učí jogové techniky, ktoré zvyšujú kvalitu života a integráciu osobnosti.

Poslanie SAJ je podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning.

Aktivity SAJ smerujú k zlepšeniu chápania jogy a k zlepšeniu fyzického, mentálneho a duševného zdravia ľudí každej vekovej kategórie. SAJ napomáha integrácii rôznych smerov jogy, vychováva učiteľov jogy a chráni záujmy svojich členských organizácií.

Web stránka: http://www.saj.sk

 

Logo Slovenskej asociácie jogy  logo European Union of Yoga

Web design: Róbert Klik, Peter Bober
Powered by CMSimple_XH
Valid (X)html | css
Login