príroda

Kurzy: Holotrópne dýchanie

Jedinečná možnosť sebaobjavovania a sebarozvoja pomocou techník transpersonálnej psychológie - jedinej vetvy psychológie ktorá uznáva nadosobné aspekty človeka a obsahuje aj prvky jogy. Poskytuje ju certifikovaný facilitátor GTT (Grof Transpersonal Training®).

Termíny Popis

2023        Košice

Klasické holotrópne dýchanie na súši v Košiciach na Kováčskej 16. Počet miest je obmedzený na 10. Prihlásiť sa môžete e-mailom na prihláške1.(SK), či prihláške2 (jellap) (H). Údaje upresníme neskôr.

Toto je klasická verzia holotrópneho dýchania vyvinutá Stanom a Kristinou Grof.
Info (H)

Lučivná/Eger

Ďalší termín:

2022/3 

Kurz pomáha rozšíreniu stavu vedomia pomocou dýchania v teplej vode a tieto skúseností integruje na súši. Tento typ kurzu na Slovensku bol iba v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov. V prítomnosti je znovu v ponuke s umiestnením v Lučivnej a Egri. Prihlásiť sa môžte na prihláške1.(SK). Magyar jellap1 (H). POČET MIEST JE OBMEDZENÝ (18).

Prihláška jar 2023, március jellap↑

Bazén Lucivna 

Bazén  na holotrópne dýchanie vo vode v Lučivnej a v Egri