príroda

Kurzy: Holotrópne dýchanie

Jedinečná možnosť sebaobjavovania a sebarozvoja pomocou techník transpersonálnej psychológie - jedinej vetvy psychológie ktorá uznáva nadosobné aspekty človeka a obsahuje aj prvky jogy. Poskytujú ju certifikovaní facilitátori GTT (Grof Transpersonal Training®).

Termíny Opis

2017         október Košice

Klasické holotrópne dýchanie na súši v Košiciach na Kováčskej 16. Počet miest je obmedzený na 18. Prihlásiť sa môžete e-mailom na prihláške1.(SK), či prihláške2 (jellap) (H). Údaje upresníme neskôr.

Toto je klasická verzia holotrópneho dýchania vyvinutá Stanom a Kristinou Grof.
Info (H)

Prihlasovanie ešte nie je otvorené.

5/8. 5.2017 a 19.-22.5.2017

Eger

október 2017

 

Kurz pomáha rozšíreniu stavu vedomia pomocou dýchania v teplej vode a tieto skúseností integruje na súši. Tento typ kurzu na Slovensku bol iba v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov. V prítomnosti je znovu v ponuke s umiestnením v Egri (2  termíny v máji 2017). Prillásiť sa môžte na prihláške1 a prihláške2.(SK). Magyar jellap1 Magyar jellap2(H). POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. Termín 1 je už obsadený.

Bazén Bardejov 

Bazén v Bardejove a v Egri na holotrópne dýchanie vo vode