príroda

Podporte nás, 2%

 

Michelangelo dotyk rúk 

 Potrebujeme Vašu pomoc
aby my sme mohli pomáhať.

Venujte 2% z Vašej dane na službu ľuďom cez jogu

Aj toho roku prosíme priaznivcov jogy a našich aktivít o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane pre rozvojový program SPJ. Naša organizácia je naďalej oprávnené 2% príspevky prijímať. Všetkým, ktorí Ste tak urobili, ďakujeme.

Za minulé obdobie boli 2% použité na pokrytie časti nákladov na výmenu kanalizácie, na úpravu toaliet (sú už 2), úpravu kúrenia na podlahové a potom aj na stenové. Bola vymenená dlažba v cvičebni, ktorá je v prítomnosti drevená. Započali sa úpravy malého skladu. Bolo vymenené elektrické vedenie a upravený rozvod zvuku. Je inštalované odvetrávanie pivničných priestorov k ďalšiemu zníženiu vlhkosti v historickej budove a cičebni.

Dve percentá toho roku chceme použiť na nasledujúce projekty:

  1. V roku 2017 SPJ spolu s ostatnými majiteľmi bytovývh priestorov uskutočnili odkúpenie dvora od mesta Košice a  úpravu dvora. Plánom je aj izolovať a omietnuť stenu smerom do dvora Kováčska 18.  Ukončenie obnovy vonkajšej fasády a záchrana cennej historickej vnútornej fasády v dome, kde SPJ sídli.
  2. V roku 2018 dávame zhotoviť nové vnútorné dvere a opraviť okná a vchodové dvere. Ukončenie rekonštrukcie vnútorných priestorov  šatne.
  3. Pokračovnie vo vydávaní jogovej literatúry. Máme pripravené publikácie Joga 1, 2, 3 a 4, ďalej práce Rámana Maharišiho. Je potrebné znovu vydať aj aktualizované príručky pre kurzy učiteľov jogy SAJ, aby sme ďalej vedeli vychovávať vysoko kvalifikovaných učiteľov jogy.


POMÔŽTE ZACHOVAŤ kultúrnu pamiatku a zvýšiť kultúrnosť prostredia SPJ!

V prítomnosti je fasáda už - aj vďaka vašim príspevkom - sčasti obnovená. Náklady na ukončenie obnovy sú okolo 16 500 €.  Cena obnovy vnútorných častí budovy je asi 28 000€.

Pomôžte nám získať prostriedky na obnovu fasády a vnútornej časti historickej budovy aj Vašimi 2% z dane. Podporte dobrú vec aj sponzorstvom. Urobí to naše cvičebné prostredie dôstojnejším a príjemnejším.

Všetky naše aktivity slúžia pre Vás. Snažíme sa Vám umožniť upevniť si zdravie, zvýšiť svoju integritu a dopomôcť k vyššej kvalite života.

AKO NA TO?

Kliknite na linky pre potrebnéinformácie a tlačivá (3 hyperlinky obsahujú potrebné informácie a tlačivá):