príroda

Prednášky

 


 
Prednáška:  

India dnes

G.M. Timčák a účastníci jogového pobytu v Indii 2017

 na Kováčskej 16

Dátum: 8. november 2017

 Čas 19.15

Vstupné dobrovoľné


 

Prednáška

 

Miesto: Košice, Kováčska 16

Dátum: upresní sa

 Čas 19.10

 Vstupné dobrovoľné

 

 


Báseň na dnešok

Bolesť poznania

Je to bolestivé poznanie Pane
           že za pomoc dávam Ti toto sklamanie.
Tak naliehavo k Tebe vkročí
           a hľadí na mňa z Tvojich očí.
Nechcela som aby sa to stalo
           a pritom si chcel tak veľmi málo.
Aspoň krátku chvíľu v prúde času,
           Tvoje Meno v nebeskom telefóne rozpoznať z môjho hlasu.
Na miesto toho, výčitka na mňa svoje zuby cerí,
           to ona vložila tento lístok do rámu Tvojich dverí.
A jemný hlas vo mne zas znova,
           je schopný povedať opäť tie isté slová..
Odpusť Pane za všetky tie príkoria

.                                                                  (Heklahanji)