Aktivity

Plán aktivít Spoločnosti priateľov jogy.

Programy Európskej únie jopgy o spiritualite.

Zoom prednáška "Talas and their impact on human life" - 28. apríl 2023

‘The Talas’ (lecture) – Geza Timcak – European Union of Yoga (europeanyoga.org)

Joga v Tatrách 

Zoom kurzy o joge EUY: https://www.europeanyoga.org/euyws/events/international-events/ ; prvý kurz G.M. Timčáka 4.11.2022

https://us02web.zoom.us/w/82129097789?tk=cItbHlVUBuHU_YLVdg8T4-ioO8vAokUdCSDeD6Khsqs.DQMAAAATH0aUPRZvTG02RXYyUFFPbWJtV3p6My1yT05RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kurzy     Savita     jogy:      Praha -  20.-21. máj 2023; (svitak.karin@gmail.com; https://savita.saj.sk/). Košice: jeseň 2023. Koncert "Mystický duett"  jeseň 2023; (spjke@netkosice.sk). PRIHLÁŠKA; Budapest december 2023 www.jogatabor.com 

Holotrópne dýchanie v teplej vode bude v októbri 2023 v Lučivnej (Prihláška bude priložená). 

Nový kurz "Meditácia 2", zameraný na základy meditácie, sa začal v marci  2023 a bude prebiehať do konca roka (Prihlášku získate na spjke@netkosice.sk).

Letný kurz jógy 2023 - Jóga a sila života. Letný kurz s bohatým programom jógy pre naplnenie života plnosťou aj v týchto neľahkých časoch.

Nyári bentlakásos jóga kurzus Košická Belán. Jelentkezés a www.jogatabor.com oldalon keresztül, vagy az spjke@netkosice.sk -n keresztül.

Workshop Dhyana and dynamics of Indian classical dance s Dr. Prakriti Bhaskar. 8.5.2023. Prihláška cez spjke@netkosice.sk.  Všetci učitelia SPJ, frekventanti kurzov SPJ aj iní záujemcovia sú vítaní.

Projekt: „Application of Yoga in managing pre- and post-Covid problems”, pokračuje aj v r. 2023. Info: spjke@netkosice.sk

 

Najbližší zápis na celoročný kurz: 8., 15., 22., 29.9.2023 od 16.-18h na Kováčskej 16.  Zápis na špecializované kurzy: Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom formulárov na našom webe www.spj.saj.sk. Zápis na špecializované kurzy (pranajama,  meditačný, relaxačný,  manažment stresu ...) je priebežný.  

 

Dni jogy SAJ a SPJ v Bratislave a Košiciach 2022 – jogová akcia v rámci Medzinárodného dňa jogy. Je to zároveň akcia na predĺženie kvalifikácie učiteľa jogy SAJ. Je to kurz vhodný  aj pre tých, ktorí s jogou začínajú.

Savita jóga Košice 19.-20.november 2022.

 

Weekendové kurzy holotrópneho a transformačného dýchania: holotrópne dýchanie v teplej vode. HB na súši: pozri: https://spj.saj.sk/?Kurzy:Holotropne_dychanie .  Info: spjke@netkosice.sk;

 

Kurz pranajamy– mesačný kurz pranajamy  začne v novembri 2023

Kurz meditácie – začne po zahájení v utorky  o 19.30h na Kováčskej 16. 

 

Predĺžené weekendové kurzy jogy: predvianočná intenzívna joga  30.11.-4. 12. 2022, Morávka, penzión u Přehrady ČR (lektori: Timčák, Čulková); olga.palatova@seznam.cz

 

Letné SK kurzy jogy: 30.7.-4.8. 2023 Košická Belá, lektori: G.Timčák, P.Mišík, I.Sedláček, Z.Semsey, P.Sedláček  + lektori pre deti: Z. Pirická, V. Tarnociová, Z. Sitárová (5-11r). Miesto: Košická Belá, hotel DAM, (pozri aj www.hoteldam.sk).

Kurz v maďarskom jazyku (magyar kurzus): 02.7.-7.7.2023; www.jogatabor.com; lektori G.Timčák, Z.Semsey, H. Klobušníková, hudba: I.Sedláček, P. Sedláček.

 

Zahraničné kurzy jogy 22.7.- 28.7. 2023 Lokalita Žďárec u Skutče, ČR (lektori: G.M.Timčák, Z. Semsey, M. Varholik,  K. Svitáková),

Prihlášky: Jana Šancová, jsancova@ensomail.cz

 

48. Kongres Európskej únie jogy v Zinale (CH), téma: „Viveka – umenie správneho rozlišovania v živote“; 21..august 2022 až 26.8.2022. Programy budú ohlásené na EUY webe. Informácie na: http://www.euycongress.org/  Ak máte záujem o účasť na kongrese EUY v r. 2022, prosím napíšte na timcak.gejza@atk.sk čo najskôr.

 

Moduly SAJ+SPJ kurzu učiteľov jogy: Pozrite www.saj.sk. EUY modul kurzu pre inštruktorov 3. triedy –skončil v apríli. 2022. V prípade záujmu na kurz 1. triedy, prosím pošlite prihlášky (www.saj.sk, časť aktivity/kurzy). Nový beh začal v septembri  2022.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2022 2% svojej dane, ktorú odviedli štátu za r. 2021, venujú nám. Pomôže nám to pri  začatej rekonštrukcii cvičebných priestorov –rekonštrukcia skladu, obnova vonkajšej a vnútornej steny a fasády domu + tepelná izolácia stien, publikačná činnosť ako aj zlepšenie služieb poskytovaných našim učiteľom a zlepšenie služieb vám všetkým. Naši sponzori získavajú možnosť až 25% zliav na našich podujatiach.

 

Na akcie sa môžete prihlásiť písomne na adresu : SPJ, Kováčska 16, 040 01 Košice, alebo na e-mail: spjke@netkosice.sk alebo na telefónnom čísle: 0905 489 363

Na www.spj.saj.sk nájdete novinky a program našich aktivít, pozvánky, prihlášky na akcie, ukážky kníh, občasník Joga pre každého“.