Letné kurzy

Cvičenie na lúke

Týždenný letný kurz jogy SPJ "Jóga ako zdroj vnútorného pokoja " 1,  2.

 Vyplniteľná prihláška

Tento rok asi nebude ľahší ako ten minulý, avšak zatiaľ veríme, že budeme mať dosť síl na jeho úspešné zvládnutie. Na každý pád potrebujeme veľa síl na usržanie vnútorného pokoja za našich podmienok. Tu ožíva dôležitosť jógy.  Sila je vo vnútri podobne ako vnútorný pokoj a len vtedy ju cítime ak máme dostatok odhodlania ju zažiť. A tak tohtoročný letný kurz jógy by chcel dosiahnuť to, aby sme dostali počas kurzu tú silu, ktorá udrží našu celistvosť a vedie k udžateľnému vnútornému pokoju.

Poznamka: Od februára 2024 miestna samospráva v Košickej Belej zvýšila miestnu daň z ubytovania o 0,50€ za noc, čo znamena navýšenie členského o 3€/osobu.

Termín: 28.7.-2.8.2024

Prihláška  na vyplnenie: prihlášku uložte na počítač,  vyplňte ju a pošlite na spjke@netkosice.sk, zsemsey@netkosice.sk, alebo po vytlačení na adresu SPJ, Kováčska 16, 04001 Košice.

Registration Form Flag GB


Týždenný letný kurz jogy Žďárec u Skutče (ČR)

Termín: 20.7.- 26.7. 2024

Naši učitelia zabezpečujú aj kurzy na Žďárci u Skutče (ČR). Je to výborný kurz pre oduševnených. Dá sa aj stanovať.

Prihláška na Žďárec u Skutče (ČR) Informácie: Jana Šancová,   jsancova@ensomail.cz


Týždenný letný kurz jogy v maďarskom jazyku

Magyar nyelvü nyári jógatábor "Jóga és a belső béke".

Termín: 29.6.-4.7.2025

Időpont: 2024. június 29.- július 4.

Pre maďarsky hovoriacich, SPJ poriada letný kurz v maďarskom jazyku. Lektori: G.M. Timčák, (H. Klobušníková), Z. Semsey,  I. Sedláček, P. Sedláček.

Magyar nyelvü bentlakásos jóga kurzus. Oktatók: Timcsák G.M. , Klobušníková H., Semsey Zs.,  I. Sedláček, P. Sedláček.

Prihláška na letný kurz v maďarskom jazyku v Košickej Belej na www.jogatabor.com;

A magyar jellap a kovetkező web oldalon található: http://www.jogatabor.com

 Tájékoztató itt.

Exceptional week-long course - výniimočný týždenný kurz:

Hiking – Yoga – Turkey – European Union of Yoga (europeanyoga.org)

tur kurz