Napriek tomu, že odkaz jogy je geniálne jednoduchý, joga je dnes nesmierne komplexný systém, ktorý má korene v kultúrach starších ako 3 - 4000 rokov. Je to teda "strom", ktorý je košatý a pod ktorým nájdu pokoj ľudia najrôznejších kultúr, názorov a zameraní.  V dnešnej dobe pribúdajú k tomuto stromu jogy vetvy, z ktorých niektoré sú stavané na solídnych základoch, iné obsahujú iba sezónne listy a sú skoro nahradené vetvami inými.

  Joga prináša nielen pozitívne zdravotné účinky, ale umožňuje aj skutočný rozvoj osobnosti človeka, ktorý je hlbšou záležitosťou než iba oblasť telesného zdravia.

 Systém cvičení užívaných v SPJ sa stará o celostné zdravie. Nadstavbové kurzy ako kurzy životosprávy, intenzívne letné kurzy, kurzy pranajamy, relaxácie či meditácie umožňujú dosahovať  aj lepšie chápanie seba či svojho miesta na tomto svete.

SPJ vyučuje jogu v jej klasickom poňatí a nadväzuje na odveké tradície, ktoré do Európy prišli síce aj v čase cisára Alexandra Veľkého, či arabského cestovateľa  Ibn Battutu a neskôr skrz jezuitských misionárov, ale udomácňovať sa v európskej kultúre sa začali až v 19. storočí.