príroda

Kurzy: Vzdelávacie kurzy

SPJ ponúka rad vzdelávacích kurzov, ako napríklad manažment stresu. Lektori SPJ spolupracovali aj pri realizácii tréningových aktivít projektu (Stress prevention Activity Training).

Ponuka sa riadi dopytom, a SPJ vie pripraviť programy šité na mieru klienta.