príroda

Holotrópne dýchanie: Dýchanie vo vode - Eger(H)

Termín: x. oktober 2016, maj 2017

Miesto: Eger (Maďarsko)

Facilitátor: Gejza M. Timčák

Certifikovaný facilitátor Grof Transpersonal Training (USA) a učiteľ jogy SAJ.

Metóda: Tento unikátny kurz pomáha rozšíreniu stavu vedomia pomocou dýchania v teplej vode a tieto skúseností integruje na súši. Daný typ kurzu v SR aj MR je iba v Egri.

Začiatok: piatok poobede o 17h

Ukončenie kurzu: v nedeľu poobede.

Ubytovanie: hotelové v hoteli Palazzo  Wellness Villa  v 2-3 posteľových luxusnýxh  izbách so sociálnym zariadením

Strava: vegetariánska

Cena kurzu 189€ -Zahŕňa v sebe organizačné náklady, nocľažné aj stravu. O prijatí dostanete upovedomenie.  Potom zálohu 80€ uhraďte čo najskôr a zostatok plnej sumy mesiac pred akciou. Ak  zálohu neuhradíte, musíme  žiaľ Vaše miesto poskytnúť náhradníkovi. Prosíme, oboznámte s možnosťou účasti aj iných záujemcov, lebo potrebujeme 18 účastníkov k tomu, aby sme dýchanie mohli uskutočniť. Bankové dáta sú na potvrdení o prijatí.

Účasť na dýchaní si vyžaduje priemerné zdravie.

Kontraindikácie: tehotenstvo, ochorenia srdcovocievneho systému, epilepsia, neurózy a psychózy, ťažšie depresie , zvýšený vnútrolebečný alebo vnútroočný tlak, pokročilá osteoporóza, juvenilná cukrovka, karcinóm, čerstvé pooperačné stavy, kožné a iné nákazlivé ochorenia. V prípade nejasnosti poraďte sa na čísle 055 -6221075 alebo 421(0)905489363.

Účasť na dýchaní si vyžaduje priemerné zdravie.

Tento druh dýchania je vhodnejší pre tých, ktorí majú s transpersonálnymi alebo transformačnými technikami už aspoň základné skúsenosti s podobnými technikami (v dôsledku väčšej intenzity techniky).

Prineste si so sebou: cvičebný úbor, pekné oblečenie, osušku, uterák, plavky, sušič na vlasy, papierové vreckovky, 2 veľké igelitové sáčky, vodu,farbičky alebo fixky, rysy A4 a prostriedky osobnej potreby a pohodu.

Prihlášku zašlite na adresu: SPJ, Kováčska 16, 040 01 KOŠICE alebo na uvedené e-mailové adresy

PRIHLÁŠKA

JELENTKEZŐ LAP

Ďalšie informácie: timcak.gejza [@] atk.sk; spjke [@] netkosice.sk
 

 


Stránka pre dýchanie v Egri