príroda

Holotrópne dýchanie: Dýchanie vo vode - Bardejov

Termín: 201X

Miesto: Bardejovské kúpele

Facilitátor: Gejza M. Timčák

Certifikovaný facilitátor Grof Transpersonal Training (USA) a učiteľ jogy SAJ

Metóda: Tento unikátny kurz pomáha rozšíreniu stavu vedomia pomocou dýchania v teplej vode a tieto skúseností integruje na súši. Tento typ kurzu na Slovensku nájdete iba v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov.

Začiatok: piatok poobede o 18h

Ukončenie kurzu: v nedeľu poobede.

Ubytovanie: hotelové vo Fontáne v 2 posteľových izbách so sociálnym zariadením.

Strava: vegetariánska

Cena kurzu cca 120€ - Zahŕňa v sebe organizačné náklady, nocľažné aj stravu. O prijatí dostanete upovedomenie. Zálohu 85€ uhraďte čo najskôr. Ak  zálohu neuhradíte, musíme žiaľ Vaše miesto poskytnúť náhradníkovi. Prosíme, oboznámte s možnosťou účasti aj iných záujemcov, lebo potrebujeme minimálne 21 účastníkov k tomu, aby sme dýchanie mohli uskutočniť. Zvyšok kurzovného prosíme uhradiť mesiac pred akciou. Zálohu resp. kurzovné prosíme uhradiť na bankové konto uvedené v potvrdení prijatia.  U zahraničných účastníkov osobne po príchode do Bardejova. Refundáciu je možné požadovať iba ak sa neúčasť oznámi 15 dní vopred, ak sa však nepodarí získať v danom čase náhradníka, môžem mať refundované iba 50% kurzovného. V prípade neodrieknutia účasti kurzovné nemôžeme refundovať.

Účasť na dýchaní si vyžaduje priemerné zdravie.

Kontraindikácie: ochorenia srdcovocievneho systému, epilepsia, neurózy a psychózy, ťažšie depresie, zvýšený vnútrolebečný alebo vnútroočný tlak, pokročilá osteoporóza, juvenilná cukrovka, karcinóm, čerstvé pooperačné stavy, nákazlivé ochorenia a tehotenstvo. V prípade nejasnosti poraďte sa prosím na čísle 055-6221075, .

Tento druh dýchania je vhodnejší pre tých, ktorí majú s transpersonálnymi alebo transformačnými technikami už aspoň základné skúsenosti s podobnými technikami (v dôsledku väčšej intenzity techniky).

Prineste si so sebou: cvičebný úbor, teplé oblečenie, osušku, uterák, plavky, sušič na vlasy, papierové vreckovky, 2 veľké igelitové sáčky, farbičky alebo fixky, rysy A4 a prostriedky osobnej potreby a pohodu.

Prihlášku zašlite na adresu: SPJ, Kováčska 16, 040 01 KOŠICE alebo na spjke@netkosice.sk

Hotel v Bardejovských kúpeľoch

Hotely v Bardejovských kúpeľoch
 

Pohľad na staré Bardejovské lúpele

Pohľad na staré Bardejovské lúpele
 

Bardejovské kúpele - bazén

Bazén
 

Jedáleň 

 Jedáleň

Ďalšie informácie: timcak.gejza [@] atk.sk; jjkgm [@] tuke.sk; spjke [@] netkosice.sk


Stránka pre dýchanie v Sóstó (H)