príroda

História jogy: Významné svetové osobnosti

Swami Vivékánanda a  jeho učiteľ Šri Rámakrisna a ďalší žiaci Rámakrišnu sa stali známymi v Indii aj vo svete. Zo západných znalcov jogy treba spomenúť J. Woodroffa, P. Bruntona a C.G. Junga. Brunton napísal viac ako 10 zväzkov úvah o joge a indickej filozofii. Snáď najvplyvnejšou osobnosťou blízkej minulosti bol  mudrc spod hory Arunáčala - Rámana Mahariši. Ďalšie veľké postavy jogy sú:  Deoraha Baba, Ánanda Mai Ma, Prabhúdatta Brahmačari, Nirvánanda Svámi, Laksama Džú Deva, Ramešvar Džha, Sankaračarja zo Sringeri,  Sankaračarja z Kančipuram, Sankaračarja  z Džjotir Math a Nisargadatta Maharádž a mnohí ďalší. Swami Šivánanda a jeho žiaci ako Swami Satyánanda, swami Višnudévananda ako aj ďalší, ktorí pôsobili v rôznych častiach sveta.Súčasníkom je Mahasvi Tathata z Tapovarištášramu.