príroda

História jogy: Spomíname

B.K.S. Iyengar

Nedávno zomrel jeden zo zakladateľov snáď najrozšírenejšieho moderného smeru ásanocentrickej jogy Yogacharya B.K.S. Iyengar. Jeho metóda cvičenia patrí medzi rigorózne a iyengarovský štýl sa stal dobrým pomocníkom aj pri riešení fyzioterapeutických problémov. Vytvoril niekoľko publikácií v ktorých vysvetľuje svoj štýl cvičenia. Jeho miesto teraz zaujala jeho dcéra. Naši cvičitelia sa s ním stretli v roku 1977 v Indii. Boli prekvapení, že z jeho publikácie sa nedá tento štýl cvičiť a "všetko je inak".

MUDr. Jarmila Motajová

Pred niekoľkými dňami nás opustila vo veku 81 rokov MUDr. Jarmila Motajová, jedna z prvých oficiálnych slovenských cvičiteľov jogy (vtedy jogových cvičení) v ČSFR. Dlhoročná cvičiteľka, neúnavná propagátorka jogy a milá, vyvážená osobnosť. Budeme na ňu dlho spomínať. Milan Polášek poslal jej spomienky na svoj život s jeho dodatkom, ktorý nájdete po kliknutí na tento odkaz. Keď som ju koncom minulého roka poslednýkrát videl, jej mentálna sviežosť bola obdivuhodná. Všetci sme však tu iba hostia a tak je osudom človeka odísť. Je dôležité ale to, čo za sebou zanecháme. A Jarmila zanechala veľký kus pozitívneho vplyvu na odbornú aj laickú verejnosť.

Mahasamadhi Swami Satyananda

Dňa 6.12.2009 odišiel spomedzi nás swami Satyananda Saraswati. Swami bol žiakom swami Sivavandu a zaslúžil sa mimoriadnym podielom o rozšírenie cvičenia jogy po svete. Je autorom viacerých prekladov sanskrtských diel o joge ako aj veľkého počtu kníh, ktoré sa týkajú hatha jogy, rádža jogy, kundalini jogy a ďalších oblastí. Bol to on, ktorý zaviedol systém pavanamuktásan a jasnejšie definoval joga nidru. Jeho cvičenia ako čittakaš dhárana, antar mauna alebo systém mentálnych krijí boli síce známe aj predtým, ale on ich definoval do ľahko použiteľnej podoby. Ako absolvent mnohých jeho kurzov bude mi jeho osobnosť chýbať. Bol človekom, ktorý sa nenechal zlákať bohatstvom sveta a keď bol na vrchole svojej popularity, utiahol sa do úzadia. Odišiel jogín, ktorý bude chýbať všetkým, ktorí sa snažia jogou dosiahnuť Poznanie. GMT

Lea Gallová

Prednedávnom nás opustila Lea Gallová, dlhoročná publicistka v oblasti jogy a duchovných náuk. Lea bola aj učiteľkou jogy, aj keď diplom učiteľa jogy 3. triedy sme jej mohli vyhotoviť až in memoriam. Jej boj s rakovinou bol útrpný, ale dlhodobo nádejný. Rozlúčka s ňou v Krematóriu ukázala, že so smrťou počítala a pripravila pekný odkaz pre tých čo zostávajú ešte na tejto strane vesmírnej opony. Budeme na ňu spomínať.

Aviyogi Air Vice Marshall Suren Goyal

Dňa 28.2.2009 v N. Delhi vo veku 96 rokov nás opustil Aviyogi Air Vice Marshall Suren Goyal. Uctili si ho s plnými vojenskými poctami a jeho popol rozptýlili v Gange. Desaťročia navštevoval Československo a svojim systémom 4x4 pomáhal osvojiť si jogu všetkým záujemcom. V roku 2006, keď sme ho posledný krát videli, bol ešte svieži, plný elánu. Jeho živý duch, humor a hlboké poznatky nám budú trvale chýbať.

Václav Žingor

Dňa 25.1.2009 zomrel Václav Žingor.

Václava si pamätá ešte mnoho našich seniornejších učiteľov jogy a cvičencov. Kurzy na Ostravsku, na Chlébskom sú nadlho v našej pamäti.

Veľké utrpenia na konci života Václav znášal jogínsky a bez analgetík.

Kiež je jeho duša svieža a v pohode.

Milada Bartoňová

VE ČTVRTEK 13.11.2008, ve 21h. ZEMŘELA INDOLOŽKA, SPOLUZAKLADATELKA ČS JÓGY PhDr MILADA B A R T O Ň O V Á

V POŽEHNANÝCH 90 LETECH... VZPOMÍNEJME S LÁSKOU

Dr. Milada Bartoňová bola vedúcou autorkou prvej povojnovej podrobnej publikácie o joge "JOGA" (1972), ktorá sa udomácnila v jogových kruhoch pod menom "žltá knižka". Milada bola vedúcou ÚÚTK Praha, ktorá si zobrala na starosť, spolu s Vlastou Kaplanovou aj výuku cvičiteľov jogy - vtedy ZRTV - jogové cvičenia. Svoje cvičiteľské vzdelanie si prehĺbila aj v Bihar School of Yoga polročným pobytom, kde bola medzi prvými učiteľmi jogy z ČSSR. Bola štedrá a milá, a mala veľa kurzov aj u nás na Slovensku (napr. aj v Štóse).

Svami Veda Bharati

Swami Veda Bharati (1933-2015) bol výnimočnou postavou jogy. Pochádzal z brahmínskej rodiny a po pobyte v USA sa vrátil do Indie, kde založil v r. 2002 Swami Rama Sadhaka Gramu - ášram budovaný podľa princípov Vastu šastra v Rishikesh a zabezpečujúci výučbu všetkých klasických jogových disciplín. i. Bol žiakom Swami Ramu a veľa zo svojho života venoval výučbe jogy v rôznych kontinentoch. Napísal veľa kníh a mal vzácne prednášky. Bol to príklad veľkého jogína, s obrovským srdcom a neobyčajnou toleranciou k rôznym pohľadom na jogu.

Doc.Ing. Jana Jablonská

Janka Jablonská (1950-2016) bola dlhoročnou cvičiteľkou a letorkou jogy. Kvalifikáciu získala ešte v r. 1979.  V SPJ viedla celoročné aj weekendové kurzy na Slovensku aj v zahraničí. . Bola facilitátorkou holotrópneho dýchania. Bola aj tajomníčkou SPJ a delegátkou SAJ v EUY. V poslednom roku života usporiadala aj výstavu o jej cestách v Indii, kde bola prvý krát v r. 1980. Absolvovala aj kurzy jogy v Biharskej škole jogy ako aj v iných indických ášramoch. V r. 2016 nečakane, po bolestivej chorobe opustila túto sféru existencie.

Ing. Emőke Rudnayová

Emőke Rudnayová (+2017)  bola dlhoročnou cvičiteľkou jogy tak v TJ Slavia VŠT ako aj v SPJ, Bola aj členkou výboru oddielu jogových cvičení TJ Slávia VŠT.  ktoré vzniklo v r. 1990. Mala vynikajúcu jogovú kvalifikáciu.  Jej vitalitu pokorila iba dlhoročná choroba, ktorá vyústila do jej odchodu.